Galeb 1950 Praonica rublja

DDD usluge

Što je dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD)?

Dezinfekcija- postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru.

Dezinsekcija- postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici odnosno uznemirivači ili skladišni štetnici na hrani.

Deratizacija- skup mjera i postupaka koji se poduzimaju radi smanjenja populacije štetnih glodavaca (štakora, miševa…) koji su uzročnici i prijenosnici zaraznih bolesti, a zbog svoje velike rasprostranjenosti , plodnosti i inteligencije predstavljaju veliku opasnost za čovjeka i njegovu okolinu.

Kako se provode DDD mjere:

Obvezne DDD mjere provode se kao;

1. DDD kao opća mjera

2. DDD kao posebna mjera

a) preventivna DDD

b) obvezna preventivna DDD

3. Protuepidemijska DDD koo sigurnosna mjera

Objekti provedbe – obvezne DDD mjere provode se u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Obveznici provedbe – provođenje obveznih DDD mjera obvezna su osigurati trgovačka društva, ustanove i druge pravne te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i pojedinci vlasnici, posjednici ili nositelji upravljanja objektima sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu provedbe obveznih DDD mjera.

Ovlašteni izvoditelj – obvezne DDD mjere u navedenim objektima provode zdravstvene ustanove i druge pravne osobe ako za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

p
DDD usluge

Mobitel

+385 98 167 6788

Mail

nadja.potkonjak@galeb1950.hr

}

Radno vrijeme

Radnim danom od 7 do 15h uz dežurstvo od 0-24h

Galeb 1950 d.o.o.

Rezervirajte termin ili pošaljite vaš upit: